Functionaliteiten

Oscar is een modulair ECD, wat inhoudt dat je als professional enkel werkt met de softwareondersteuning die jij nodig hebt.

Het ECD bestaat uit een basislicentie met bijbehorend cliëntportaal. Verder kent het systeem verschillende optionele modules. Zo betaal je enkel voor de modules die voor jou van waarde zijn.

Overzichtelijk dashboard

Vanuit het dashboard zie je de openstaande taken en navigeer je direct en snel naar onder andere je agenda, afspraken, dossiers, declaraties en (openstaande) taken en berichten. Zo houd je overzicht, vergeet je niks en werk je alles tijdig af.

Dossier en agenda

In het dossier vind je, naast de cliëntgegevens, alle informatie die nodig is om gestructureerd en volgens het behandelplan te werken. Je houdt hierin de zorgregistratie bij en vindt er de zorggeschiedenis.  Zo blijf je op de hoogte van de situatie van de cliënt. Hierbij word je ondersteund door onder andere HoNOS+ vragenlijsten, waarmee de ontwikkelingen van de cliënt worden getoetst. 

Dankzij de overzichtelijke agenda neem je nieuwe cliënten en afspraken gemakkelijk op in de bestaande planning. Zo behoud je overzicht, de regie over je tijdsindeling en ben je flexibel voor je cliënten.

Cliëntportaal

Ondersteun een transparant zorgstelsel en betrek de cliënt bij het herstelproces. Als zorgprofessional behoud je de regie over de zichtbaarheid van de verslaglegging. Als professional bepaal jij of een cliënt toegang krijgt tot het zorgdossier. Denk hierbij aan inzage in het dossier met daarin het behandelplan, de zorgafspraken, gespreksverslagen en gemakkelijke communicatie met de cliënt. 

Zo chat je met hen via de berichten omgeving. Hierin deel je op een veilige manier informatie, nadat de cliënt is ingelogd via de veilige Multi-Factor Authenticatie (MFA).

Geïntegreerde facturatie

Facturatie

Oscar bevat binnen de basislicentie de mogelijkheid om te factureren. Zo kan je binnen de applicatie zowel gecontracteerde als niet gecontracteerde zorg factureren. Oscar verzorgt hierbij het overzicht tussen de te verwerken facturen, facturatie historie, lopende facturen en afgekeurde documenten. Zo voer je overzichtelijk jouw administratie.

Facturatie met dienstverlening

Binnen de gecontracteerde zorg is het mogelijk gebruik te maken van de facturatie met dienstverlening. Na de registratie en bevestiging van de zorgprestatie wordt dit door ons uit handen genomen, gecontroleerd en doorgezet naar Vecozo. We verwerken ook de retourberichten, waardoor we het indienen van foutieve documenten bij de zorgverzekeraar minimaliseren.

Mocht dit toch voorkomen, dan worden ook de herfacturaties door ons verwerkt. Zo vergroten we de aandacht van zorgprofessional richting cliënt.

Koppelingen

VIPLive

Met VIPLive is het mogelijk om specialistische vragenlijsten uit te sturen, zoals ROM- en CQI lijsten (Routine outcome monitoring en Consumer Quality Index). Met behulp van deze lijsten worden de klachten, de voor- en achteruitgang en de feedback van de cliënt inzichtelijk.

Vecozo

Vecozo verwerkt en controleert de factuurgegevens. Door het aanbieden van deze gegevens verloopt de financiële afhandeling zoals gewenst. Dankzij Vecozo is het mogelijk om op veilige wijze financiële gegevens te delen met de zorgverzekeraar. Als professional kan je met het Vecozo-certificaat de verzekeringsgegevens van de cliënt controleren.

Zorgmail

Zorgmail ondersteunt veilige communicatie van privacygevoelige gegevens tussen de zorgprofessional, apotheken en (huis)artsen. Denk hierbij aan onder andere recepten en startberichten. Deze koppeling bevordert de workflow van de professional.

Prescriptor (Elektronisch Voorschrijfsysteem)

Met Oscar is het mogelijk om medicatie voor te schrijven aan de cliënt. Deze kan de zorgprofessional doorgeven aan de apotheek via Prescriptor. Naast dit Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS) biedt Prescriptor ook een veelheid aan kennis. Bijvoorbeeld ter ondersteuning bij keuzes over medicatie en in het geval van dubbele medicatie of medicatie conflicten. 

Demonstratie aanvragen?

Vraag onderstaand een vrijblijvende demonstratie aan, waarin we je meenemen door de procesondersteuning binnen Oscar. Ontdek zelf wat Oscar voor jou en je organisatie kan betekenen.

 

Demonstratie aanvragen