Wat is de Consumer Quality Index (CQi)?

cqi

De Consumer Quality Index (CQi) is een gestandaardiseerde vragenlijst waarmee cliëntervaringen worden gemeten. Cliënten beoordelen hierbij de kwaliteitsaspecten van de ambulante geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. De CQi GGZ & VZ wordt gebruikt om binnen een zorgaanbieder in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Aan de hand van deze beoordelingen kunnen toekomstige cliënten vervolgens een keuze maken tussen verschillende zorgaanbieders. In 2021 is de CQi-vragenlijst herzien, waardoor deze makkelijker is in te vullen. Zo zijn de antwoordmogelijkheden visueel aantrekkelijker gemaakt door het gebruik van smileys en zijn overbodige vragen geschrapt.

Verplichte aanlevering CQi data

Daarnaast is de CQi-vragenlijst opgenomen in de Transparantiekalender, waardoor het sinds 2021 verplicht is om kwaliteitsgegevens aan te leveren. Mits de zorgaanbieder toestemming heeft van de cliënt, moet de CQi data minimaal één keer per jaar gedeeld worden met ZorgInstituut Nederland. Hiervoor moet de zorgprofessional data aanleveren bij GGZ Dataportaal.

CQi-vragenlijst module voor Oscar-gebruikers en niet-Oscar-gebruikers

Binnenkort komt er een CQi-vragenlijstmodule online. Deze wordt beschikbaar voor zowel Oscar-gebruikers, als instellingen en praktijken die geen gebruik maken van Oscar. Via het dossier van de cliënt kan de zorgprofessional met één druk op de knop de CQi-vragenlijst versturen. Dit kan één keer per zes maanden. Wanneer de vragenlijsten zijn ingevuld krijgt de zorgprofessional de antwoorden aangeleverd in een Excelbestand. Hierin staan alle antwoorden anoniem weergegeven. We hebben deze module ontwikkeld om de zorgprofessional te ontzorgen waar het kan. Alles gebeurt digitaal, en de professional hoeft de antwoorden niet zelf te verzamelen. Op deze manier kan de professional de focus leggen op de cliënt en niet op verschillende randzaken.