Eén jaar Zorgprestatiemodel: Hoe staan we ervoor?

Het Zorgprestatiemodel werd op 1 januari 2022 ingesteld als nieuw bekostigingssysteem in de zorg (Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische zorg). Nu, bijna een jaar later, maken we de balans op van hoe we ervoor staan.

Wat is het Zorgprestatiemodel?

Het Zorgprestatiemodel is in het leven geroepen ter vereenvoudiging van de bekostiging in de zorg. Het bepalen van de prijs van de zorg kostte vaak de nodige moeite, waardoor het naar waarde schatten van behandelingen niet altijd vlekkeloos liep. Eenvoudige behandelingen werden daardoor vaak erg duur en andersom. Met het Zorgprestatiemodel wordt de geleverde zorg nu getypeerd door middel van zorgprestaties, waar aan iedere Zorgprestatie een logisch te verklaren prijskaartje hangt. Een ander doel van het Zorgprestatiemodel is het minimaliseren van de administratieve tijdsbesteding. Zo worden de financiële stromingen bevordert dankzij duidelijke regels en nota’s. Het model biedt daarnaast ook eigen inzicht in de zorg voor cliënten, wat bijdraagt aan een transparant zorgstelsel.

Hoe werkt het Zorgprestatiemodel tot nu toe?

De meningen over het Zorgprestatiemodel zijn verdeeld. Er is enige twijfel ontstaan door verschillende problematiek die lastig op te lossen lijkt. Het is gebleken dat in een groot deel van de markt elektronische dossiers worden gebruikt waarin veranderingen lastig door te voeren zijn. Dit maakt het lastig om deze nieuwe vorm van de zorgbekostiging te implementeren. Daarentegen is er maar weinig tijd vrijgemaakt om deze grote softwarematige aanpassing mogelijk te maken voor de softwareleveranciers. De problemen die hierdoor ontstaan zijn er helaas niet minder om. We lichten je onderstaand toe welke problemen, of liever gezegd ‘uitdagingen’, er zijn voor de leveranciers omtrent het toepassen van het Zorgprestatiemodel.

Declareren

Veel zorgaanbieders kunnen sinds de ingang van het Zorgprestatiemodel nog geen declaraties indienen bij de zorgverzekeraar. Dit komt doordat de verandering naar deze bekostigingsvorm zodanig groot is dat het op ICT-vlak nog lastig te implementeren valt. Zorgaanbieders kunnen deze behandelingen wel registreren, maar uitbetaling van de Zorgprestaties blijft voor nu hen uit. Veel declaraties worden ook wel handmatig verwerkt of aanbieders worden voor zo ver mogelijk gecompenseerd door hun. Op deze manier wordt enigszins voorkomen dat er een enorme berg aan te verwerken facturaties klaarligt op het moment dat er wel gefactureerd kan worden. Inmiddels hebben ook de cliënten al bijna een jaar geen kostenoverzicht gehad of eigen bijdrage betaald volgens de werkwijze van het Zorgprestatiemodel.

Teruglopende omzetcijfers

De zorgsector ligt al enige tijd onder druk, waarbij de ontwikkelen rondom de declaraties niet erg bevorderlijk zijn. Onderaan de streep lopen de cijfers van veel organisaties terug. De Nederlandse GGZ geeft aan dat zorgverzekeraars garanderen dat er geen zorgaanbieders failliet gaan.

Voor alsnog kijken we terug op een periode waarin veel is verandert. Het Zorgprestatiemodel heeft dan ook nog niet zijn vruchten afgeworpen. Het is zaak dat het model snel de werking krijgt zoals dat bedoeld is, omdat het voor nu duidelijk is dat iedere leverancier hier knelpunten in ervaart of heeft ervaren.. Deze zijn dan ook nog zeker niet allemaal opgelost, wat de nodige flexibiliteit vraagt van de belanghebbenden.

Het Zorgprestatiemodel binnen Oscar ECD

Oscar, het elektronische cliëntendossier dat de GGZ bedient, is ingericht op de actuele behoefte binnen de branche. Binnen DataLeaf begrijpen we het belang van een zorgstelsel waar de duidelijke regels en nota’s vanuit het Zorgprestatiemodel worden nageleefd. We kunnen mededelen dat onze facturaties volgens het Zorgprestatiemodel na wat opstartproblemen, waar we als branche last van hadden, nu goed verlopen. Oscar is up to date en klaar om te factureren!

Voor vragen over het Zorgprestatiemodel en hoe wij dit binnen Oscar toepassen, neem gerust contact met ons op!

Contact opnemen