Het verhaal van De Autismespecialist

de autismespecialist

Autisme – ook wel gedragskenmerken die duiden op ‘’kwetsbaarheid’’ op gebieden zoals communicatie, sociale interactie, flexibiliteit en het filteren/integreren van informatie. Met autisme zelf valt goed te leven. Sterker nog, mensen met autisme excelleren vaak in hetgeen wat hen interesseert. Op het moment dat deze personen leren over wat autisme precies inhoudt, komt dit vaak nog beter tot uiting. Een juiste diagnose van autisme zet hen in hun kracht en helpt deze kracht te benutten. Echter ontbreekt het vaak aan de juiste diagnostiek, waardoor zich verschillende scenario’s voordoen. In deze blog leggen we je uit hoe dit werkt en vertellen we je hoe De Autismespecialist hen hierbij helpt.

Het ontstaan van De Autismespecialist

Gedurende de carrière van Carmen Lisman, oprichtster van De Autismespecialist, kreeg bij haar voormalig werkgever te maken met verschillende uitdagingen. Denk hierbij aan het, in haar ogen, onnodig en langdurig behandelen en het structureel terugkeren van cliënten. Carmen had zo haar bedenkingen bij de diagnostiek en daaropvolgende behandelingen. Het probleem werd in haar ogen niet bij de bron aangepakt, maar cliënten werden zonder juiste diagnose in behandeling genomen. Dit leidde ertoe dat cliënten soms wel 20 jaar in behandeling waren. Carmen voelde de behoefte om enkele stappen terug te nemen en opzoek te gaan naar wat wél de oorzaak was. Door het gesprek aan te gaan met cliënten ondervond ze dat er voor veel cliënten eigenlijk helemaal geen echt probleem was. De cliënten vertoonden tekenen van autisme. Het foutief diagnosticeren en de onwetendheid was de oorzaak van het eindeloze behandelen.

Doordat er nog maar weinig ervaring en diagnostiek was op het gebied van autisme werd Carmen al snel Autismespecialist. Ze richtte hiervoor samen met een collega haar eigen afdeling op. Een afdeling die ontstond uit de behoefte om een specifieke doelgroep te helpen werd geboren. Die behoefte bleek gegrond, want de afdeling groeide binnen korte tijd enorm snel.
Echter was er voor Carmen en collega geen mogelijkheid om uit te breiden binnen de organisatie. Om de wachtlijsten voor te blijven besloten ze om voor zichzelf te beginnen en richtte ze De Autismespecialist op.

Officieel een B.V.

In eerste instantie startte Carmen De Autismespecialist samen met haar toenmalige collega op. Later ging ze zonder haar verder, maar kreeg ze de nodige ondersteuning van haar partner Rik Kamping. Hij startte met telefonische en administratieve werkzaamheden. Dit werd al snel een substantiële vertegenwoordiging van zijn werkweek. Carmen had nu namelijk de vrijheid om op haar eigen tempo de groeikansen te benutten en dat deed ze dan ook. Het doel was dan ook om zo veel mogelijk mensen te helpen. Samen bouwden zij vanaf 2018 aan deze Maatschap, welke in 2019 een B.V. werd. Binnen deze rechtsvorm telt de specialist inmiddels 9 locaties en hebben ze inmiddels al vele jaren aan waardevolle ervaring met het helpen van mensen met autisme. Rik werd gedurende deze groei opgenomen in de organisatie en vormt nu samen met Carmen het management van de organisatie.

Werkwijze

De Autismespecialist is er voor hen die behoefte hebben aan hulp bij verschillende vormen van autisme. Ze zien de hulp die zij bieden niet als een vorm van behandeling, maar als coaching. Volgens Carmen kampt iemand die een behandeling nodig heeft met iets dat niet hoort, maar zo ziet Carmen autisme absoluut niet. Gedurende de coaching sessies, die in de praktijk ‘’behandelingen’’ worden genoemd, wordt de cliënt verrijkt met handvatten en inzichten die het leven met autisme makkelijker maken. Zoals gezegd, door inzicht in autisme en een beter zelfbeeld kunnen mensen met autisme excelleren.

Diagnose

Een juiste diagnose is van groot belang bij autisme, omdat de cliënt zo de juiste coaching op maat kan krijgen. Het is daarom essentieel dat de behandelaar begrijpt hoe autisme werkt. Door het gesprek aan te gaan en echt nieuwsgierig te zijn naar hoe iemand denkt, is het mogelijk correct te diagnosticeren. De Autismespecialist is kritisch op wie ze aannemen, omdat een stagiair soms beter begrijpt wat autisme is dan iemand met jaren ervaring. Het werken met autisme gaat dan ook niet altijd volgens de daarvoor geschreven theorieën, maar vergt soms een werkwijze die in goede zin buiten het boekje gaat. Dit is enkel mogelijk met een juiste diagnose. Het draait hierbij vooral om de ‘’waarom’’ vraag en het begrijpen van de cliënt.

Behandelen

De Autismespecialist is gespecialiseerd in korte behandeltrajecten, omdat ze middels doelgerichte behandelingen voldoende ondersteuning bieden aan cliënten. Bij de Autismespecialist is het voor mensen mogelijk zichzelf te ontplooien en hun krachten, mogelijkheden en talenten te (her)ontdekken. De behandelingen worden enkel aangeboden volgens Shared Decision Making (SDM). Deze behandelmethode is een belangrijk aspect is in het succes van de Autismespecialist. De behandelaar en cliënt bewandelen samen de weg naar omgang met autisme, waarbij de behandelaar hardop denkt en zijn hersenspinsels deelt gedurende het proces. Zo leert de cliënt te begrijpen wat de oplossing is en wordt het logisch volgens de aangeleerde denkwijze. Deze gelijkwaardige en gezamenlijke besluitvorming tussen specialist en cliënt zorgt ervoor dat de cliënt de situatie leert te begrijpen. Ook zorgt SDM voor duidelijkheid in het proces, omdat de vorderingen meetbaarder worden. De behandelaar krijgt inzicht in de denkwijze van de cliënt en weet zo in welk stadium hij/zij zich bevindt. De werkwijze heeft een bewezen positief effect op het proces en de cliënttevredenheid. Verder biedt De Autismespecialist EMDR bij autisme en psycho-educatie. Dit helpt in veel gevallen bij het verwerken van traumatische ervaringen. Hierover lees je meer in de volgende alinea.

Psychologische klachten en autisme

Autisme kan leiden tot een intensiever of zwaarder verwerkingsproces van bijvoorbeeld trauma’s. Hierdoor zal er aan het herstel van deze trauma’s gewerkt moeten worden. Het probleem is in dit geval het trauma en niet het autisme, wat nog weleens verkeerd wordt gezien. Bij de Autismespecialist vinden ze het in het geval van situaties als deze belangrijk de wachtlijsten voor te blijven. Hierbij streven zij ernaar te blijven doen waar ze goed in zijn; diagnostiek en een kort behandeltraject. Op het moment dat iemand psychologische klachten heeft, waar men verwacht zo’n tien behandelingen nodig te hebben, pakt de Autismespecialist dit zelf op. Inmiddels hebben ze voldoende specialisten in huis om deze cliënten te helpen middels Psycho-educatie en EMDR. Ze voorkomen dat cliënten op een wachtlijst belanden, wanneer dit binnen de scope valt van hun specialismen.

Praktijkvoorbeeld van het effect van De Autismespecialist

Jaren geleden trad er een cliënt in die al zo’n 20 jaar in zorg was. Opname in, opname uit en volledig overprikkeld door deze situatie. Volkomen logisch natuurlijk. Verkeerde diagnostiek was het probleem. Bij De Autismespecialist kwam aan het licht kwam wat er echt aan de hand was: autisme. Na een succesvol coaching traject, dat getypeerd werd door de telkens terugkerende eekhoorntjes in de tuin, wist deze cliënt de juiste standaarden en normen voor zichzelf na te streven. Tot op de dag van vandaag ontvangt De Autismespecialist jaarlijks een mooie tekening van een eekhoorn. Een prachtig teken van dankbaarheid. Een mooie vorm van erkenning voor het werk van de specialist!

Oscar ECD bij De Autismespecialist

De Autismespecialist is voor ons een gewaardeerde Oscar ECD gebruiker. We zijn trots te kunnen mededelen dat er inmiddels zo’n 30 behandelaren werkzaam zijn met Oscar. De groei van De Autismespecialist is voor Oscar een mooie bevestiging geweest dat het dossier mee kan groeien met de behoefte van de gebruiker. Laagdrempelige bereikbaarheid en het oppakken van feedback was naar eigen zeggen cruciaal in het groeiproces van de organisatie De Autismespecialist is dan ook een goed voorbeeld van een zorgaanbieder met behoefte aan specialistische ondersteuning. Ondanks dat er in de eerste drie maanden 255 cliënten in behandeling zijn getreden blinken zij uit in een kleinschalige zorgvorm. Oprechte nieuwsgierigheid, open communicatie en betrokkenheid zijn hierin van groot belang. Dit maakt de Autismespecialist en Oscar ECD de goede match die het tot op heden is.

Meer weten over De Autismespecialist of Oscar ECD? Neem gerust contact met ons op!