Wat is een elektronisch patiëntendossier (EPD)?

elektronisch patiëntendossier

Een elektronisch patiëntendossier (EPD) is een geïntegreerd en gecentraliseerd systeem om medische informatie over individuele patiënten elektronisch op te slaan en te beheren. Het doel van een EPD is om zorgverleners toegang te bieden tot alle relevante informatie over een patiënt op één locatie, ongeacht waar ze zich bevinden. Het is vanuit de wetgeving verplicht om per patiënt een medisch dossier aan te leggen met betrekking tot de behandeling van patiënten. Sinds een aantal jaren gebeurt dit niet meer op papier, maar elektronisch via een EPD.

Patiëntgegevens EPD

In het EPD zijn onder andere de patiëntgegevens terug te vinden. Onder patiëntgegevens verstaan we de contactgegevens van de patiënt, maar ook medische gegevens, zoals de medische voorgeschiedenis van de patiënt, diagnose, behandelingen, medicatiegegevens, laboratoriumresultaten, beeldvormende onderzoeken, operatieverslagen en afspraken. Ook kunnen naasten zoals familieleden en mantelzorgers in het systeem geregistreerd worden.

Wie heeft er toegang tot een elektronisch patiëntendossier?

Op basis van hun functie kunnen zorgorganisaties zelf rechten en bevoegdheden toekennen aan hun medewerkers. Een EPD kan worden bezocht door de patiënt zelf en de zorgverleners die op dat moment een behandelrelatie met de patiënt hebben. Werkgevers, bedrijfsartsen of zorgverzekeraars hebben geen toegang tot het elektronisch patiëntendossier.

De voordelen van een elektronisch patiëntendossier (EPD)

Een elektronisch patiëntendossier (EPD) biedt talrijke voordelen in de gezondheidszorg.

Gegevensuitwisseling
Ten eerste maakt het EPD een naadloze uitwisseling en toegang tot medische gegevens mogelijk tussen verschillende zorgverleners en zorginstellingen. Dit betekent dat essentiële informatie over een patiënt gemakkelijk kan worden gedeeld en opgehaald, wat de continuïteit van zorg verbetert. Zorgverleners hebben een vollediger beeld van de gezondheidstoestand van de patiënt. Hierdoor kunnen ze beter geïnformeerde beslissingen nemen.

Efficiëntie
Een ander voordeel van een EPD is dat het de efficiëntie van de gezondheidszorg bevordert. Doordat alle relevante gegevens elektronisch beschikbaar zijn, kunnen herhaalde diagnostische tests of onnodige procedures worden voorkomen. Dit bespaart tijd en middelen, waardoor de zorgverlening effectiever en kostenefficiënter wordt.

Veilige zorg
Bovendien biedt een EPD ook functionaliteiten die de zorgverlening ondersteunen. Het maakt bijvoorbeeld elektronische receptverwerking mogelijk, waardoor er minder kans bestaat op fouten bij het voorschrijven en verwerken van medicatie. Beslissingsondersteuningssystemen en waarschuwingen voor mogelijke allergieën of geneesmiddelinteracties kunnen ook in het EPD worden geïntegreerd, wat veilige en gepersonaliseerde zorg mogelijk maakt.

Beveiliging patiëntgegevens
Een belangrijk aspect van een EPD is ook de verbeterde beveiliging en vertrouwelijkheid van patiëntgegevens. Met strikte regelgeving en beveiligingsmaatregelen worden persoonlijke gezondheidsinformatie en privacy van patiënten beschermd. Dit helpt bij het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot gegevens en potentieel misbruik.

Bijdragen aan onderzoek
Ten slotte kan een EPD bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en het verbeteren van de volksgezondheid. Geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens uit EPD's kunnen worden gebruikt voor epidemiologische studies, het identificeren van trends en het ontwikkelen van nieuwe behandelingsmethoden.

Verschil EPD en ECD

We maken binnen de gezondheidszorg onderscheid tussen ‘cure’ en ‘care’ instellingen. Daarom spreken we soms van een EPD (elektronisch patiëntendossier) en soms van een ECD (elektronisch cliëntendossier).

Cure (behandeling): Een EPD richt zich hoofdzakelijk op de cure-component, dat wil zeggen de medische behandeling van ziekten en aandoeningen. Het bevat gegevens over medische diagnoses, behandelingen, medicatie, operaties en laboratoriumresultaten. Een EPD richt zich voornamelijk op de medische aspecten van de patiëntenzorg en wordt gebruikt door artsen, specialisten en andere zorgverleners in ziekenhuizen en klinieken.

Care (zorg): Een ECD concentreert zich daarentegen op de care-component, wat de bredere zorgverlening omvat. Het legt de nadruk op de behoeften en het welzijn van cliënten in de langdurige zorg, zoals de GGZ, verpleeghuizen, thuiszorg en gehandicaptenzorg. Een ECD bevat informatie over de zorgbehoefte, dagelijkse activiteiten, communicatie, sociale en psychologische aspecten, en andere relevante gegevens die van belang zijn voor de zorgverlening aan cliënten. Het wordt gebruikt door een multidisciplinair team van zorgverleners, waaronder verzorgers, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en therapeuten.

Elektronisch cliëntendossier Oscar

Oscar is een elektronisch cliëntendossier, dat zich richt op zorgverleners binnen de GGZ. Het zorgt ervoor dat zorgprofessionals zich kunnen focussen op hun kernwerkzaamheden: het verzorgen en behandelen van hun cliënten. Onder functionaliteiten vind je een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden binnen Oscar. Wil je liever persoonlijk je vraag stellen of even sparren, dan kun je ook contact opnemen.