Oscar ECD voor de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

verschil basis ggz en specialistische ggz

Op 1 januari 2014 is het zorgstelsel gewijzigd. Sindsdien is de GGZ te onderscheiden in drie groepen, namelijk: generalistische basis-GGZ (GBGGZ), gespecialiseerde GGZ (SGGZ) en praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ). Het doel van de stelselwijziging is, dat iedereen met psychische problemen passende geestelijke gezondheidszorg moet krijgen op de juiste plaats.

Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg

Een praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) kun je tegenkomen in veel huisartsenpraktijken. De POH-GGZ heeft kennis en ervaring in de ggz, en ondersteunt op dit gebied de huisarts. Veel mensen met lichte klachten vinden het prettig om niet meteen te worden doorgestuurd naar een psycholoog of de GGZ. De POH-GGZ kan op een laagdrempelige manier toch deskundig advies geven binnen een huisartsenpraktijk. Deze rol wordt steeds belangrijker; de POH-GGZ dient namelijk cliënten te stimuleren tot zelfzorg en te voorkomen dat de lichte klachten zich ontwikkelen tot iets ernstigers.

Wat is generalistische basis-GGZ?

De basis-GGZ is er voor mensen met lichte tot matige psychische problemen waarbij er een vermoeden is van een DSM-benoemde stoornis. Een behandeling binnen de basis-GGZ bestaat bijvoorbeeld uit gesprekken met een psycholoog of psychotherapeut. Daarnaast is het tegenwoordig ook mogelijk om behandelingen uit te voeren door middel van e-health. De zorg in de basis-GGZ is vaak kortdurend (minder dan één jaar).

De meeste behandelingen in de basis-GGZ zijn opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. In de polisvoorwaarden staat om welke zorg er onder het basispakket valt.

Wat is gespecialiseerde GGZ?

Wanneer iemand last heeft van zwaardere, complexe psychische problemen, verwijst de huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts of medisch specialist deze persoon door naar de gespecialiseerde GGZ. Ook kan het zijn dat problemen na behandeling in de basis-GGZ nog niet zijn opgelost. Op dat moment kan iemand worden doorverwezen naar de gespecialiseerde ggz.

Oscar ECD voor basis en gespecialiseerde GGZ

Zowel ambulante vrijgevestigde als ambulante instellingen, die werkzaam zijn binnen de basis GGZ en/of gespecialiseerde GGZ, kunnen gebruik maken van Oscar ECD. De functionaliteiten zijn hetzelfde. De zorgprofessional moet alleen aangeven in welke zorglijn de cliënt valt. Bij het aanmelden cliënt gebeurt dit door te kiezen voor de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.